Medical

BIOLOGIJA CELIJE PDF

Citologija – proucava celije. Biohemija- nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. Get this from a library! Od molekula do ćelije 1: biologija za prvi razred opšte gimnazije. [Marina Dermastia; Tom Turk; Blaženka Petričević; Dora Ilić; Marija. English: Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small.

Author: Kamuro Teshicage
Country: Mayotte
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 7 March 2010
Pages: 235
PDF File Size: 20.54 Mb
ePub File Size: 14.47 Mb
ISBN: 237-7-31170-781-2
Downloads: 64152
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigagami

To se odvija pasivnom difuzijom i aktivnim transportom. Po tom kriteriju, hromosomi mogu biklogija jednokraki s terminalnom centromerom i dvokraki s centromerom u ostalim regionima.

Application of cell-mediated therapy Massive application of different cell-mediated therapeutic methods has resulted in an increased need for both specific HSPCs and operating procedures providing minimal cell damage during collection, processing and storage in a liquid or frozen state.

U mitohondrijima se nalazi mitohondrijska DNK.

Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. Dioba kojom se stvaraju spolne stanice naziva se mejoza. Golgijev aparat pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide ce,ije proizvodi polisaharide. Ova stranica je zadnji put izmijenjena Protoplazma spada u hidrofilne koloide.

  IN QUEL PRECISO MOMENTO BUZZATI PDF

Molecular Biology of the Cell 4th izd. Obojena masa jedra se, zbog afiniteta prema boji, naziva hromatin.

Ćelija (biologija)

Mikrotubulii aktinski filament. Hidrofobni koloidi su nestalni i lahko koaguliraju, a koagulacija im je nepovratna. Cjelina svih hemijskih procesa, odnosno, ukupan promet materije i za materiju vezane energije naziva se metabolizam. Molecular Cell Biology 5th izd.

Nakupine membranoznih kesica I celijee. Dijeli se na hrapavi i glatki endoplazmatski retikulum. Izuzeci od ovog pravila su, na primjer, neki predstavnici algi i gljiva.

Introduction Biologiija is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small population of pluripotent stem and progenitor cells through diverse proliferative and differentiative events. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. Pilima bakterije prijanjaju na stanice makroorganizama te se koloniziraju.

Molecular biology of the cell. Sinteza lipida i ugljikohidrata. Remote access to EBSCO’s databases is bioogija to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use. Drugi projekti Wikimedia Commons.

Biologija celije by Zorica Novakovic on Prezi

Eukariotska DNK je podijeljena viologija nekoliko kromosomakoji su odvojeni mikrotubularnom vretenom tijekom diobe jezgre. Endoplazmatski retikulum proizvodi i transportira tvari. Numerous studies have demonstrated that a complex network of interactive cytokines regulates the survival, maturation, and proliferation of hematopoietic stem and progenitor cells HSPCs.

Glavne hemijske komponente hromosoma su nukleinske kiseline i proteini.

  LIBRO DESHOJANDO MARGARITAS WALTER RISO PDF

HSPCs are cells which exhibit extensive self-renewal and proliferative capacity, associated with cepije capacity to differentiate into all blood cells and other cell lineages plasticity of HSPC. No warranty is given about the accuracy of the copy.

Deoba ćelije

Nukleoplazmabio,ogija i jedarca obavijeni opnom. U ovu skupinu organizama pripadaju bakterije i Archaea. Dobavljeno iz ” https: Prokariotske stanice se dijele jednostavnom diobom, dok se eukariotske dijele mitozom ili mejozom. Bogato hromatinomproteinima i RNK. Lizosomi se proizvode u Golgijevom tijelu.

Organizacija mikrotubula ; formiranje bazalnih tijela. Therefore, this review only briefly discusses the therapeutic use of HSPCs in different clinical cepije and focuses on the recommendations, as well as the specific transfusion policies related to HSPC collection, processing, and cryopreservation with an emphasis on quality control.

Kloroplasti sudjeluju u fotosintezi odnosno koriste svjetlosnu energiju za pretvorbu celij i vode u ugljikohidrate i kisik. However, users may print, download, or email articles for individual use.