Automotive

BIOLOGIJA CELIJE PDF

Citologija – proucava celije. Biohemija- nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. Get this from a library! Od molekula do ćelije 1: biologija za prvi razred opšte gimnazije. [Marina Dermastia; Tom Turk; Blaženka Petričević; Dora Ilić; Marija. English: Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small.

Author: Negul Gugul
Country: Botswana
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 19 October 2012
Pages: 96
PDF File Size: 19.85 Mb
ePub File Size: 10.78 Mb
ISBN: 760-6-62668-870-6
Downloads: 78095
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudojinn

Deoba ćelije

Crlije sudjeluju u fotosintezi odnosno koriste svjetlosnu energiju za pretvorbu ugljik-dioksida i vode u ugljikohidrate i kisik. Prokariotske stanice se dijele jednostavnom diobom, dok se eukariotske dijele mitozom ili mejozom. U ovu skupinu organizama pripadaju bakterije i Archaea. Therefore, the basic aim of cell harvesting, selection, as well as cryopreservation is to minimize cell damage during these procedures.

Deoba ćelije | Svet biologije

U mitohondrijima se nalazi mitohondrijska DNK. HSPCs are cells which exhibit extensive self-renewal and proliferative capacity, associated with the capacity to differentiate into all blood cells and other cell lineages plasticity of HSPC.

Ova stranica je zadnji put izmijenjena Pilima bakterije prijanjaju na stanice makroorganizama te se koloniziraju. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. Golgijev aparat pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide te proizvodi polisaharide. However, remote access to EBSCO’s databases from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution.

  GIMP UPUTSTVO PDF

Nukleoplazmahromosom i jedarca obavijeni opnom. Cjelina svih hemijskih procesa, odnosno, ukupan promet materije i za materiju vezane energije naziva se metabolizam. Ova bezjedarnost je sekundarna pojava. Ribosom je organel koji se nalazi u osnovnoj tvari stanice.

Hidrofobni koloidi su nestalni i lahko koaguliraju, a koagulacija im je nepovratna. Nakupine membranoznih kesica I granula. Dobavljeno iz ” https: Granularni — povezan sa ribosomima: Thanks to these properties, stem cells can provide complete and permanent restoration of hematopoiesis, which is the basis for clinical employment of HSPC transplantation. Protoplazma spada u hidrofilne koloide. Glavne hemijske biologijq hromosoma su nukleinske kiseline i proteini.

Drugi projekti Wikimedia Commons. Lizosomi se proizvode u Golgijevom tijelu. In addition, totipotent stem cells can be used for the so called “cell-therapy” in different clinical settings e. Endoplazmatski retikulum proizvodi i transportira tvari. Application of cell-mediated therapy Massive application of different cell-mediated therapeutic methods has resulted in an increased need for both specific HSPCs and operating procedures providing minimal cell damage during collection, processing and storage in a liquid or frozen state.

Numerous studies have demonstrated that a complex eclije of interactive cytokines regulates the survival, maturation, and proliferation of hematopoietic stem and progenitor cells HSPCs. Therefore, this review only briefly discusses the therapeutic use of HSPCs in different clinical areas and focuses on the recommendations, as well as the specific transfusion policies related to HSPC collection, processing, and cryopreservation with an emphasis on quality control.

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije. U citoplazmi prokariotskih stanica nalazi se jedna slobodna, prstenasta iznimno linearnazatvorena DNK koja se zove nukleoid.

  DRMO 1348 PDF

Endomembranski sistem – Wikipedia

Stvaranjem novih slojeva nastaje tzv. This abstract may be abridged. Sinteza lipida i ugljikohidrata.

Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small population of pluripotent stem and progenitor cells through diverse proliferative and differentiative events.

Eukariotska DNK je podijeljena u nekoliko kromosomakoji su odvojeni mikrotubularnom vretenom tijekom diobe jezgre.

Obojena masa jedra se, zbog afiniteta prema boji, naziva hromatin. Dijeli se na hrapavi i glatki endoplazmatski retikulum.

Molecular Cell Biology 5th izd. Dioba kojom se stvaraju spolne stanice naziva se mejoza. Molecular Biology of the Cell 4th izd. Bogato hromatinomproteinima i RNK. Mikrotubulii aktinski filament. However, users may print, download, or email articles for individual use.

Ćelija (biologija)

Remote access to EBSCO’s databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use.

Po tom kriteriju, hromosomi mogu hiti jednokraki s terminalnom centromerom i dvokraki s centromerom u ostalim regionima.

Transkripcija i translacija se u biosintezi proteina odvijaju u citoplazmi. Molecular biology of the cell. Bbiologija mikrotubula ; formiranje bazalnih tijela. Citoskelet se sastoji od najmanje tri tipa struktura, a to su mikrotubulimikrofilamenti i intermedijarni filamenti.